Opłaty za zajęcia


Opłata miesięczna za udział w treningach dorośli i młodzież od 15 roku            – 70 zł
Opłata miesięczna za udział w treningach dla osób poniżej 15 roku życia – 35 zł

Opłata z seminaria :

– Dla osób dojeżdzających powyżej 100 km          – 70 zł
– Dla osób z lokalnej sekcji Wing Tsun                  – 100 zł

Opłaty za Stroje :

– Koszulka       – 40 zł
– Spodnie        – 100 zł
– Ochraniacz    – 120 zł
– Legitymacja – 50 zł

Przystąpienie do egzaminu na stopnie uczniowskie 20 zł  + dyplom ukończenia pozytywnego egzaminu 50 zł